THÔNG TIN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH VÀ TRUYỀN THÔNG
Trang thông tin điện tử Môi trường Xanh

Trang thông tin điện tử Môi trường Xanh

21/10/2019

Trang thông tin điện tử Môi trường Xanh

Chi tiết
Mạng Thông tin Thực phẩm Tốt nhất Vietnam Best Food

Mạng Thông tin Thực phẩm Tốt nhất Vietnam Best Food

21/10/2019

MẠNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH THỰC PHẨM TỐT NHẤT (thucphamtotnhat.vn) được thiết lập năm 2015 bởi Trung tâm Công nghệ Thực phẩm và Môi trường (FTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do Công ty CP Giải pháp Công nghệ và Truyền thông Gamma thiết kế và vận hành.

Chi tiết
Sàn giao dịch khoa học và công nghệ

Sàn giao dịch khoa học và công nghệ

21/10/2019

Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ

Chi tiết
Tổ chức hội chợ - triển lãm chuyên ngành

Tổ chức hội chợ - triển lãm chuyên ngành

21/10/2019

Tổ chức Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành

Chi tiết
Diễn đàn doanh nghiệp sản xuất chế biến lương thực - thực phẩm

Diễn đàn doanh nghiệp sản xuất chế biến lương thực - thực phẩm

21/10/2019

Diễn đàn doanh nghiệp sản xuất chế biến lương thực - thực phẩm

Chi tiết
Diễn đàn khoa học công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam

Diễn đàn khoa học công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam

21/10/2019

Diễn đàn khoa học công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam

Chi tiết
Diễn đàn khoa học môi trường Việt Nam - VESF

Diễn đàn khoa học môi trường Việt Nam - VESF

21/10/2019

Diễn đàn khoa học môi trường Việt Nam - VESF

Chi tiết
Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư

Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư

21/10/2019

Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư

Chi tiết
Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành

Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành

21/10/2019

Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành

Chi tiết

 Thiết kế và vận hành: Gamma NT
  • Đang truy cập: 5 , Tổng truy cập: 316501
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter