Cơ cấu tổ chức
Hội đồng quản lý và Ban Giám đốc:

1. Hội đồng quản lý Trung tâm:
- PGS.TS. Ngô Tiến Hiển, Chủ tịch Hội đồngQuản lý;
- Thạc sỹ Lương Xuân Tuân, Phó Chủ tịch Hội đồngQuản lý;
- Thạc sỹ Nguyễn Xuân Phú, Ủy viên.

2. Ban Giám đốc Trung tâm: 
- Thạc sỹ Lương Xuân Tuân - Giám đốc Trung tâm;
- TS. Lê Thị Huyền Dương, Phó Giám đốc Trung tâm;
- Thạc sỹ Nguyễn Xuân Phú, Phó Giám đốc Trung tâm;
- Thạc sỹ Mai Minh Hoa, Phó Giám đốc kiêm Kế toán Trưởng.
 

 Thiết kế và vận hành: Gamma NT
  • Đang truy cập: 1 , Tổng truy cập: 307613
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter