Đề tài - Dự án

Dự án chợ bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 21/10/2019

Mục tiêu của dự án là xây dựng và phát triển mạng lưới chợ truyền thống đáp ứng các yêu cầu về ATTP; nâng cao chất lượng phục vụ tại chợ, từng bước thực hiện văn minh thương mại; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý chợ, đặc biệt chú trọng quản lý nguồn gốc, chất lượng hàng nông sản thực phẩm…


 Thiết kế và vận hành: Gamma NT
  • Đang truy cập: 1 , Tổng truy cập: 12827
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter