DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO

21/10/2019

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO

Chi tiết
Tham gia, chủ trì nghiên cứu các đề tài, dự án, ứng dụng KHCN

Tham gia, chủ trì nghiên cứu các đề tài, dự án, ứng dụng KHCN

21/10/2019

Tham gia, chủ trì nghiên cứu các đề tài, dự án, ứng dụng KHCN

Chi tiết
Chuyển giao công nghệ bảo quản, chế biến LTTP

Chuyển giao công nghệ bảo quản, chế biến LTTP

21/10/2019

Chuyển giao công nghệ bảo quản, chế biến LTTP

Chi tiết
Đào tạo, tập huấn các kỹ thuật phân tích chuyên ngành

Đào tạo, tập huấn các kỹ thuật phân tích chuyên ngành

21/10/2019

Đào tạo, tập huấn các kỹ thuật phân tích chuyên ngành

Chi tiết
Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

21/10/2019

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Chi tiết
Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất hóa mỹ phẩm

Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất hóa mỹ phẩm

21/10/2019

Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất Hóa Mỹ phẩm

Chi tiết
Quy trình chạy mẫu ngoại kiểm tra chất lượng (EQC) QTQL.TC.32

Quy trình chạy mẫu ngoại kiểm tra chất lượng (EQC) QTQL.TC.32

21/10/2019

Quy trình chạy mẫu ngoại kiểm tra chất lượng (EQC) QTQL.TC.32

Chi tiết
Quy trình khảo sát sự hài lòng của khách hàng QTQL.TC.13

Quy trình khảo sát sự hài lòng của khách hàng QTQL.TC.13

21/10/2019

Quy trình khảo sát sự hài lòng của khách hàng QTQL.TC.13

Chi tiết
Quy trình hành động khắc phục QTQL.TC.15

Quy trình hành động khắc phục QTQL.TC.15

21/10/2019

Quy trình hành động khắc phục QTQL.TC.15

Chi tiết

 Thiết kế và vận hành: Gamma NT
  • Đang truy cập: 5 , Tổng truy cập: 316526
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter